Souhlas

Přihlášením k závodu 

České Krysy nebo její jakékoliv mutace, v zimním období Mražená Krysa,

nebo jakéhokoliv závodu pořádaném Alexxxusem - Alešem Cihlářem

se zavazuji dodržovat pravidla bezpečnosti,

zavazuji se dodržovat pokyny pořadatelů.

Závod je řízen s pomocí hvizdu píšťalky nebo i na prsty ...

jeden hvizd značí přerušení závodu - pokud mám nabitou pušku - bezpečně vystřelím cca 3 metry před ústí

Nikdy nebudu přenášet nabitou zbraň mezi stanovišti.

Vždy hlavní směrem dolů nebo v přepravním obale.

Dvěma hvizdy závod pokračuje.

Jednou hvízdnout může kdokoliv,

pokud uvidí že v zóně kam doletí diabolka je jakýkoliv pohyb,

koně, houbaři, cyklisté - turisté - geokeškaři, prostě a jednoduše by mohlo dojít k ohrožení na zdraví.

Dvojitým hvizdem tedy odstartovat pokračování závodu může jen pořadatel,

ti jsou před závodem vždy určeni.

Dále se zavazuji že budu dodržovat pravidla střeleckého sportu HFT 

tedy dodržovat pravidla které zjednodušeně jsou,

jeden terč - jeden výstřel

Budu dodržovat předepsané polohy

tam kde je klek budu klečet (popřípadě ze zdravotních důvodů stát)

a tam kde je stoj budu stát s oporou nebo bez ....

 

DÁLE BUDU DODRŽOVAT PRAVIDLO NA VÝSTŘEL 2 MINUTY (120 SEKUND)

OD OKAMŽIKU KDY ZAUJMU STŘELECKOU POZICI PO 2 MINUTÁCH JE ZÁPIS "0"

To že je střelci čas měřen , střelci není oznámeno !!!

 

Přihlášením k závodu uděluji zároveň pořadateli právo uveřejnit foto a videodokumentaci

na akci vzniklé 

 

Za Českou Krysu - Alexxxus - Aleš Cihlář