České HFT

 

Česká pravidla soutěže v HFT střelbě vycházejí z pravidel které se využívají ve Velké Británii.

 

 1. Základní a zásadním pravidlem je ohleduplnost a bezpečnost.

  Během závodu, je každý závodník povinen dodržovat zásadu : kam nevidím tam nestřílím. Pokud bude v cílové zóně jiná osoba nesmí mířit natož vystřelit. 

 2. Do závodu se může přihlásit kdokoliv starší 18ti let, mladší učastnící pouze v doprovodů zákoného zástupce ( rodič, sourozenec straší 18ti let ) ( v minimálním věku 12ti let )

 3. Výkon zbraní nesmí překročit zákonem stanovenou hranici 16ti joule – může být kdykoliv během závodu překontrolovaná, každá zbraň bude před připuštěním do závodu přeměřena kontrolním výstřelem skrze hradla. Kdykoliv může být účastníkům přeměřena energie výstřelu.

 4. Střelecké pozice jsou tyto, v stoje, v kleče, v lehu, na stanovišti může být umístněna cedulka s nařízenou polohou. Klečící poloha je tato, země se dotýkájí špičky bot a jedno koleno, je možné koleno opřít o bean bags. Střelba v leže znamená toto, je možné střílet v leže

 5. Střelecká pozice … takzvaný FT posed je zakázaný, zakázaný posed je také takzvaný japonský posed, tedy sed na paty.

 6. Během závodu je zakázano zasahovat do nastavení optiky ( jak zvětšení, hýbat s paralxou, tak klikat s komínky )

 7. Na každý terč se střílí jedna rána

 8. Terče jsou kovové, padací, systému GAMO

 9. Počet stanovišť je maximálně 30 po jednom terči nebo 15 po dvou terčích
 10. Zásahy si závodníci zapisují navzájem

 11. Bodování je následující, bez zásahu 0 bodů, terč cinkne 1 bod, terč je sklopen ( do limitu 5ti vetřin ) 2 body

 12. Dvounožky – bipody - monopody – harrisky – versapody, jsou zakázané, mohou sloužit maximálně k odložení zbraně

 13. Podprdelníky či jakékoliv sedáky jsou zakázany. S vyjímkou klínu pod nohu při střelbě v kleče

 14. Střelec může využít jakýkoukoliv přírodní překážku, s dodržením pravidla , musí se dotýkat jakoukoliv částí těla či zbraně kolíku s označením stanoviště. Je zakázano manipulovat s přirodními přakážkami, udusávat trávu před palebnou čarou a podbně.

 15. Dálkoměry – laserové či ultrazvukové jsou zákázany a to i v případě že se jedná o součást puškohledu.

 16. Zbraň je povoleno přenášet mezi stanovišty nenabitou - používaní zásobníku je povoleno
 17. Zbraň se vždy přenáši hlavní směrem dolů nebo v trasportním obale - či kufru
 18. Hlaveň je vždy před kolíkem, spoušt vždy za kolíkem - kolíkem může být i přirodní překážka (bude označena číslem stage nebo přikázanou polohou)
 19. Kdo bude porušovat pravidla bude vykázán ... spíš vyhnán mimo prostor konání závodu !!!
 20. Podlední slovo mám já jako pořadatel.

 

 

Pokud se čirou náhodou někomu nelíbí moje pravidla je to jeho věc ... toto jsou pravidla pro závody které pořádám JÁ