Obecné ujednání

Veškeré zde napsané články včetně přiložených fotografií a loga jsou mým osobním majetkem a mým výtvarným dílem.

Další šíření bez písemného souhlasu a to včetně úpravy textu bude považováno za krádež duševního vlastnictví.